©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Civelek Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Civelek Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
1230 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Nevşehir
İl?e:
Gülşehir
Köy:
Civelek

     


Yeri: Nevşehir il merkezinin kuzeyinde; Gülşehir'in kuşuçumu 4.8 km kuzey-kuzeydoğusundaki Civelek Köyü'nün 2.2 km kuzeyinde; Hırka Dağı'nın güney eteklerindedir. Kızılırmak Nehri'nin kuzey yakasında yer alan mağara Gülşehir İlçesi'nden yaklaşık 7 km uzaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: 1993 yılında mağaraya; olasılıkla bir baca olan geçitten; aşağıya doğru dik inen 14 m uzunluğundaki bir galeriden ulaşılmıştır. Mağaranın ana yaşam mekanı 22x11 m ölçülerindedir. Tabanında tavandan düşen kalsit kristal kayaç parçaları ve molozlar vardır. Cep şeklinde küçük galeriler mevcuttur. Bu galerilerin bazılarına büyük kayalar yüzünden ulaşılamadığından mağaranın esas girişinin neresi olduğu anlaşılamamıştır.
Araştırma Tarih?esi: Mağara; 1974 yılının kış ayında küçük bir delikten çıkan su buharının avcılar tarafından farkedilmesi ile saptanmıştır. Deliğin çevresi avcılar tarafından dinamitle açılarak; bir insanın rahatlıkla girebileceği giriş sağlanmış ve mağaranın içine bu tünelden girilerek; içerdeki tüm kaplar ve bir takım taş eserler toplanarak Nevşehir Müzesi'ne teslim edilmiştir. Eserlerin bu mağaradan geldiğinin öğrenilmesi üzerine; 1993 yılında; Nevşehir Müzesi ile R. Bixio başkanlığında İtalyan Ulusal Doğal Mağara Bilimleri Enstitüsü; ortaklaşa araştırma yapmışlardır. Araştırma küçük bir sondaj niteliğinde gerçekleşmiş ve mağaranın içindeki düşük iri kaya bloklarının arasındaki tüm çanak çömlek parçaları büyük bir dikkatle toplanmıştır.
Bulgular: Mağaranın içinden toplanan tüm çanak çömlekler A. Schachner başkanlığındaki bir ekip tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bilim dünyasına sunulmuştur.


Liste'ye