©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Solteni Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Solteni Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İl?e:
Silvan
Köy:
Kazandağı

     


Yeri: Diyarbakır il merkezinin kuzeyinde; Batman Baraj gövdesinin kuşuçumu 9 km kuzeybatısında; Hokan Köyü'nün güneyinde; Ramdenka Çayı'nın güneybatı yönünden gelen kolunun batı yakasında; Malaliki kaya sığınağının hemen hemen tam karşısındaki yamaçta.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi: 1990 yılında M. Rosenberg'in Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesi içinde; Dicle ve onun kolları üzerinde yapılacak olan bir dizi baraj içinde yer alan Batman Barajı'nın göl suları altında kalacak tarihöncesi yerleşme yerlerinin saptanması sırasında tespit edilmiştir.
Bulgular: Bölgedeki yerleşme yerleri arasında Orta Paleolitik Çağ yerleşmeleri içinde gösterilmektedir.


Liste'ye