©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnkaya Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
İnkaya Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-34 m
Uzunluk:
188 m
Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İl?e:
Urla
Köy:

     


Yeri: Mağara; Urla'ya bağlı Yelki Köyü sınırlarındaki Kocadağ'da yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın doğuya bakan dar girişinden hemen sonra geniş bir salona ulaşılır. Oluşum açısından çok zengin olmayan mağara; yakın zamanda hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. Mağara; ana salonun etrafındaki oda ve kollardan oluşmaktadır. Kretase yaşlı kireçtaşları içinde; birbirini kesen birkaç kırık boyunca gelişmiştir.
Araştırma Tarih?esi: 1993 yılında H. Erkanal tarafından bulunmuştur. Ağustos 1994 tarihinde MAD tarafından araştırılıp; BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir.
Bulgular: Arkeolojik olarak MÖ 3000 Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz olarak kült amaçlı kullanılmıştır. Özellikle girişteki ana salonun sağ duvarında ve mağaranın birkaç değişik bölgesinde nişler mevcuttur. Sol koldaki odada bol miktarda adak kapları bulunmuştur. Sağ kolda ise insan iskeletlerine rastlanmıştır. 88 m uzunluğundaki mağaranın sonunda 8 m'lik inişten sonra bir odaya ulaşılmaktadır. İçerisinde büyük bir yarasa kolonisi yaşamaktadır. Ayrıca çok sayıda beyaz ve kurşuni renkte fare de gözlenmiştir.


Liste'ye