©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İkizin Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
İkizin Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İl?e:
Pazarcık
Köy:
Merkez

     


Yeri: Kahramanmaraş İli'nin doğusundaki Pazarcık İlçesi'nin olasılıkla güneydoğusunda; Ardıl Çayı Boğazı'nın kalkerli sayları yüzünde bulunan doğal mağaralardan biri. Kökten mağaranın tam yerini bildirmemektedir. Olasılıkla Ardıl Çayı'nın boğaz oluşturduğu yer olan Pazarcık İlçesi'nin doğusunda Ardıl Köyü'nün kuzeyindeki kayalıklarda çok fazla sayıda mağara olduğu 1:100.000 ölçekli haritada görülmektedir. Olasılıkla bu mağaralardan biri İkizin Mağarası'dır. Şematik planda gösterilen Sarıl ve Ardıl köyleri arasındaki buluntu yeri için bak. Gani Dağı Yöresi fişi.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Araban yöresinden doğan Ardıl Çayı; doğu-batı istikametinde akıp; Araban Ovası'nı suladıktan sonra Ardıl Boğazı'ndan sonra güneybatıya dönüp bataklıkta son bulmaktadır. Ovanın güney ve kuzeyi dağlıktır. Yüzey hareketliliği boğaza doğru artmaktadır. Kökten; İkizin Mağarası'nın boyutları ve diğer özellikleri hakkında bir fikir vermemektedir. Yazısında 'İkizin adlı sığınakta çalıştık' demesinden mağaranın fazla büyük olmadığı anlaşılmaktadır.
Araştırma Tarih?esi: Mağaranın kazısı 1960 veya 1961 yılında K. Kökten tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Kökten; mağaranın ağzına yakın yerde açtığı deneme açmasında Orta ve Üst Paleolitik Çağ'a tarihledirdiği yonga aletler bulduğunu bildirmektedir.


Liste'ye