©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Badavut

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Badavut
Türü:
Mağara
Rakım:
16 m
Derinlik:
-7 m
Uzunluk:
170 m
Bölge:
Ege
İl:
Balıkesir
İl?e:
Ayvalık
Köy:
Küçükköy

     


Mağara, Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesinin güneybatısında, Sarımsaklı Plajları'nın batıya devamında, Ilıksu mevkiinde yer alır. Mağara, Üst Miyosen Ğ Pliyosen yaşlı volkanitler içinde yer alan bir çatlağın, içme suyu ve barınak temini amacı ile insanlar tarafından genişletilmesi ile oluşmuş, doğal olmayan bir yapıdır. MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır. Herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik et al. 2007].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye