©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aşağıçerçi

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Aşağıçerçi
Türü:
Mağara
Rakım:
510 m
Derinlik:
-72 m
Uzunluk:
121 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Bartın
İlçe:
Ulus
Köy:
Aşağıçerçi

     


Bartın İli; Ulus İlçesi'nde; Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan mağara; Aşağıçerçi Köyü'nde özel bir alabalık çiftliğinin arkasındaki tepede bulunmaktadır. Tulga Şener ve Tunç Torosdağlı tarafından incelenmiştir. Kireçtaşı içinde gelişen mağara; 510 m rakımda dar bir çatlak şeklinde başlamakta; ilk 30 metresi dik daha sonrası eğimli; bir dizi kısa inişle devam etmekte ve küçük bir salonla sona ermektedir. Bu salonun ucundan gelen su sifon yaparak dışarı açılmaktadır. Eğimli inişlerin başladığı son kısmında; hemen hemen her ekip tarafından beyaz küçük fareler ve 3-4 cm'lik siyah sert kabuklu böcekler gözlenmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye