©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aksu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Aksu
Türü:
Mağara
Rakım:
321 m
Derinlik:
+121 m
Uzunluk:
896 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Yığılca
Köy:
Aksu

     


Yeri: Düzce'nin 30 km kuzeydoğusunda bulunan Yığılca İlçesi'nin 4 km batısındaki Aksu Köyü'nün karşısında; Melen Çayı'nın güney yamacında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Akarsu tabanından (280 m) 45 m yukarıda (325) bulunan mağara; 620 m yükseklikteki bir uvalanın tabanında düden konumunda gelişen Sarıkaya Mağarası'nın devamı şeklinde uzanır. Mağara; içinde geliştiği kireçtaşlarının doğrultu ve dalımına paralel bir yapıya sahiptir. Giriş ağzı tabaka doğrultusunu (KD-GB) izler; daha sonraki bölümlerde ise dalım-doğrultu-dalım-doğrultu şeklinde devam eder. Tabaka doğrultusu ve tabaka dalımında gelişen kesimlerin birleşme noktalarında şelale veya diklikler yer alır. Buna karşılık Sarıkaya Mağarası le bağlantısı; GD-KB yönlü faya bağlı olarak gelişmiştir. Genişliği 0.5-18 m; tavan yüksekliği 0.5-20 metreler arasında değişen Aksu Mağarası'nın içinde yaz-kış akışı bulunan bir yeraltı deresi mevcuttur. Bu yeraltı deresi; yüksekliği yer yer 5 metreyi bulan şelaleler ve derinliği 0.5-3 m arasında göller oluşmuştur. Ayrıca birçok yerde derinliği 3 metreye ulaşan dev kazanları gelişmiştir. Buna karşılık mağaranın genişlediği alanlarda kum ve çakıl depoları yer alır. Mağara damlataş çökelleri açısından zengindir. Mağaranın son bölümlerinde geniş çöküntü salonları gelişmiştir. Bu salonların tabanı blok ve molozlarla kaplıdır. Mağara; kireçtaşlarının stratigrafik konumu nedeniyle daha fazla derinleşmeyerek askıda kalmıştır. Gelişimi devam eden aktif bir mağaradır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Bulgular: Mağarada girişteki sifondan sonra gelen yarı aktif-fosil salonlarda küçük gruplar halinde yarasalar yaşamaktadır. Ayrıca göl ve yeraltı deresinde çıyanlar gözlenmiştir.


Liste'ye