©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Zeus

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Zeus
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
12 m
Derinlik:
-4 m
Uzunluk:
60 m
Bölge:
Ege
İl:
Aydın
İl?e:
Kuşadası
Köy:
Güzelçamlı

     


Güzelçamlı Köyü'nün çok yakınında; Dilek Yarımadası Milli Parkı'na girmeden; dağın eteğinde yer almaktadır. Mezozoik yaşlı; dolomitik rekristalize kireçtaşları içinde bir fay boyunca gelişmiştir. Mağaranın geniş ağzı kaya blokları ile daraltılmıştır. Hiçbir yerinde traverten gelişmemiştir. Sulu bir mağaradır. MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir. Zeus Mağarası; bulunduğu tabiat çevresi ile uyumu sonucunda müstesna bir oluşum ve görsellik arz ettiği için; İzmir II No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.06.1996 tarih ve 5861 sayılı kararı ile ikinci derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiş ve aynı kurulun 17.10.2001 tarih 10174 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı görülmüştür (Katkı: Sedat Akkurnaz; 19.03.2007).
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye