©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tepesidelik

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Tepesidelik
Türü:
Mağara
Rakım:
1824 m
Derinlik:
-57 m
Uzunluk:
150 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Giresun
İlçe:
Alucra
Köy:
Çakmak

     


Mağara, Alucra İlçesi'nin 12 km doğusunda bulunan Çakmak Köyü'nün 5 km güneydoğusundaki Tepesidelik Tepe üzerinde yer almaktadır. Jura Ğ Alt Kretase kireçtaşları içinde gelişmiş olan Tepesidelik Mağarası Pliyosen aşınımlı flüviyo-karstik bir uvala içinde oluşmuştur. İlk kısmı bir çöküntü dolini halindedir ve bu dolinin dibinde derinliği 15 m yi bulan bir göl vardır. Büyük olasılıkla yer altı deresinin oluşturduğu boşluğun tavanının çökmesi sonucunda mağara ortaya çıkmıştır. Mağara, 2003 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır. Mağarada herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik-Törk 2003].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye