©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Şerbetpınarı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Şerbetpınarı
Türü:
Mağara
Rakım:
365 m
Derinlik:
-8 m
Uzunluk:
99 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İlçe:
Kocaali
Köy:
Şerbetpınarı

     


Yeri: Karadeniz'e drene olan Maden (Karasu) Deresi'nin doğu kenarında bulunan Aralık Tepe'nin eteğindedir. Meratepe Mağarası'nın 2.5 km batısında gelişmiştir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Doğu-batı yönünde uzanan mağara geçit şeklinde gelişmiştir. En batı ucunda -4 m lik kuyu şekilli dar bir girişi olan Şerbetpınarı Mağarası; çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara (gençleşme ve derinleşme profilleri; belirgin dikitler; farklı dönemde oluşmuş damlataşlar...) sahiptir. Ancak kireçtaşlarının altında erimesiz kayaların bulunması nedeniyle askıda kalmıştır. Tabanı yoğun şekilde çöküntü blokları ile kaplı olan Şerbetpınarı; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Mağara geçit konumlu (belirgin bir giriş ve çıkışı olmayan) geliştiğinden dolayı; orta kesiminden derinleşmiştir. İçi sarkıt; dikit; sütun ve duvar damlataşları ile kaplıdır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağarada az sayıda yarasa bulunmaktadır.


Liste'ye