©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Örümcek Yatağı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Örümcek Yatağı
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-21 m
Uzunluk:
37 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:

     


Manisa ili civarında; Spil Dağ'ında Atlar Vadisi'nde yer almaktadır. Köylülerin kimsenin girip keşfetmediğini söyledikleri bu küçük deliğe öncesinde isim verilmediğinden, mağarayı en fazla karakterize eden isim verilmiştir: Örümcek Yatağı. Çünkü mağarada yüzlerce örümcek bulunmaktadır. Giriş kuyusu küçük olduğundan mağarada hareket sınırlanmaktadır. 4-5 m derinlikte bir çıkıntı bulunmaktadır. Burası küçük yan pasajın bağlandığı yaklaşık 0,6 m'lik bir düşüştür. Yüzeyden yaklaşık 21 m derinde tavan yüksekliği 12 m olan küçük bir oda ve merkezine yakın noktasında geniş bir sarkıt yer almaktadır. Odanın duvarı ve tavanı boyunca çok sayıda oluşuma rastlanmaktadır. Aktif durumda olmayan bu odadan iki küçük pasaj ayrılmaktadır. Dağın tepesindeki geç roma dönemi kalıntıları ile aynı dönemde bazı antik ziyaretçiler tarafından dikkatli biçimde yerleştirilmiş kaya duvarları ile bu pasajlara giriş engellenmiştir. Oda girişinin aksi yönünde, zeminde sığ bir çukur bulunmaktadır. Çukurun duvarları diğer iki pasajda olduğu gibi aynı dönemde kapatılarak kayalarla çevrelenmiştir. Çukurun üstünde, sağ duvar boyunca geniş bir dikit durmaktadır. Bu oluşumun 5 m ötesinde açık olan başka bir oda yer almaktadır. Oda, büyük ölçüde sarkıt, dikit, mağara mercanı ve akmataşla bezenmiştir. Duvar ve zeminde yer alan birkaç açıklık girmek için yeterince geniş değildir. Mağara 121 m uzunlukta sonlanmaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye