©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Nurkadın Boğazı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Nurkadın Boğazı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-26 m
Uzunluk:
179 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:
Ayvacık

     


Yeri: Ayvacık Köyü yakınlarında; Spil Dağı'nın doğu tarafında yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın bulunduğu Spil Dağı kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. Bölgede yer yer Miyosen (Neojen) aşınım izleri gözlenmektedir. Mağara iki kısımdan oluşmaktadır. İlk iniş 42 derecelik bir eğimle başlar ve 3.5 m'lik bir ip inişi ile yatay olarak uzanan ana kola ulaşır. Muhtemelen önceki dönemlerde bir ponor vazifesi gören bu mağara; hemen altından geçen akarsuyun kazması ve tektonik hareketler sonucunda akarsu yatağının 100 m kadar üstünde kalmış ve ponor özelliğini kaybetmiştir.
Araştırma Tarih?esi: 1997-1998 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafında araştırılmıştır.
Bulgular:


Liste'ye