©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Küçük Kalaslı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Küçük Kalaslı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
180 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
17 m
Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Kavacık

     


Yeri: Saray İlçesi'nin 8 km kuzeybatısında bulunan Küçük Kalaslı Mağarası; Ayvacık (Ergene) Deresi'nin hemen kenarında; Yanosman Tepe'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinden hemen içerde bulunan Kavacık Köyü'nden veya Saray-Ayvacık Köyü yollarıyla gidilebilir. Kavacık ve Ayvacık Köyleri'ni birbirine bağlayan ve Ayvacık Deresi'nin içinden geçen yol; mağaranın hemen önünden geçmektedir. Horataşı Mağarası'nın hemen yanında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Küçük Kalaslı Mağarası'nın çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Gelişimini tamamlamış geçit konumlu fosil bir mağara olan Küçük Kalaslı Mağarası; Pliyosen'in karakteristik bir şeklidir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde menderesler çizerek akan paleo Ayvacık Deresi'nin gelişimine uygun olarak doğu-batı yönünde gelişen mağara; Kuvaterner hareketleri sonucu meydana gelen morfolojik gençleşme ile parçalanarak yüzeye çıkmıştır. Mağaranın iki girişi vardır. İkinci girişi blok ve molozlarla kaplanmıştır.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Mağarada; yumuşakçalar ve mağara sinekleri vardır. Buna karşılık yarasaya rastlanmamıştır.


Liste'ye