©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Küçük Kalaslı


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Küçük Kalaslı

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
180 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Kavacık


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Saray İlçesi'nin 8 km kuzeybatısında bulunan Küçük Kalaslı Mağarası; Ayvacık (Ergene) Deresi'nin hemen kenarında; Yanosman Tepe'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinden hemen içerde bulunan Kavacık Köyü'nden veya Saray-Ayvacık Köyü yollarıyla gidilebilir. Kavacık ve Ayvacık Köyleri'ni birbirine bağlayan ve Ayvacık Deresi'nin içinden geçen yol; mağaranın hemen önünden geçmektedir. Horataşı Mağarası'nın hemen yanında yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Küçük Kalaslı Mağarası'nın çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Gelişimini tamamlamış geçit konumlu fosil bir mağara olan Küçük Kalaslı Mağarası; Pliyosen'in karakteristik bir şeklidir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde menderesler çizerek akan paleo Ayvacık Deresi'nin gelişimine uygun olarak doğu-batı yönünde gelişen mağara; Kuvaterner hareketleri sonucu meydana gelen morfolojik gençleşme ile parçalanarak yüzeye çıkmıştır. Mağaranın iki girişi vardır. İkinci girişi blok ve molozlarla kaplanmıştır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye