©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kurumeşe

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Kurumeşe
Türü:
Mağara
Rakım:
111 m
Derinlik:
-0.5 m
Uzunluk:
107 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Karasu
Köy:
Kurumeşe

     


Yeri: Adapazarı Ovası ile Karadeniz kıyısındaki delta ovasını birbirine bağlayan Sakarya Nehri'nin birleştirme boğazının hemen doğusunda; Sinanoğlu-Kurumeşe-Subatağı köylerinin bulunduğu doğu-batı yönlü bir paleo vadinin içindeki kapalı bir uvalanın tabanında yer alır. Adapazarı'nın 25 km kuzeyindedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Kurumeşe Mağarası; doğu-batı yönünde yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu bir mağaradır. Mağaranın gelişiminde kireçtaşı tabakalarının doğrultusu ile çatlak sistemi etkili olmuştur. Bu nedenle mağaranın uzanımında keskin dirsekler ile girinti ve çıkıntılar görülür. Genişliği 2-6; tavan yüksekliği 0.5-4 m arasında değişen Kurumeşe'nin içinde devamlı akışı olan bir yeraltı deresi mevcuttur. Mağaranın tabanında özellikle keskin dönüşlerin olduğu dirseklerde kum ve çakıl adacıkları yer alır. Buna karşılık az sayıda sarkıt ve dikit dışında belirgin damlataş oluşumları yoktur.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye