©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kurul / Antik Maden Galerisi

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Kurul / Antik Maden Galerisi
Türü:
Mağara
Rakım:
562 m
Derinlik:
-92 m
Uzunluk:
175 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Merkez
Köy:
Bayadı

     


Yeri: Ordu'nun yaklaşık 10 km güneydoğusunda; Melet Irmağı kenarında; dik bir yamaçla yükselen Kurulkayası Tepe'nin (571 m) batı kenarında yer alır. Bu bölge mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Antik dönemde muhtemelen bakır veya kurşun çıkarmak için kazılmış yapay bir mağaradır. Yaklaşık 45 dereeclik bir eğimle açılan; 2.5 m yüksekliğinde; 5 m genişliğindeki galerinin girişe göre -92 metrede bulunan son noktasını yüksek tavanlı bir bölüm oluşturur. Bu bölüm çökmeler sonucu kapanmıştır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye