©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kurudere

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Kurudere
Türü:
Mağara
Rakım:
604 m
Derinlik:
-3 m
Uzunluk:
10 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Kumru
Köy:
Eskiergen

     


Yeri: Ordu'da Kumru İlçesi'nin yaklaşık 10 km kuzeyinde; Eskiergen Köyü'nün 1.5 km kuzeybatısında; Kızıldere'nin doğu üst yamacında yer alan Kurudere Mağarası; Patlaksu Mağarası'nın 3 km güneydoğusunda bulunur.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Kurudere Mağarası; Kızıldere'nin doğu üst yamacında yer alır. Mağaranın giriş ağzı (604 m) ile dere tabanı arasında 190 m yükselti farkı vardır. Yatay olarak gelişmiş; düden konumlu küçük bir mağaradır. Tabanı kum; çakıl ve molozla kaplı olan mağaranın genişliği 2-8; tavan yüksekliği ise 1-5 metreler arasında değişir. Duvarlarında yer yer duvar damlataşları gelişmiştir.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye