©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Köroğlu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Köroğlu
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Erzincan
İlçe:
Refahiye
Köy:
Altıköy

     


Erzincan İli'nde Refahiye İlçesi'nin 10 km kuzeybatısında bulunan mağara aynı zamanda Erzincan-Sivas karayolunun da batısındadır. 2009 yılında Y. Topaloğlu tarafından yapılan yüzey araştırmasında incelenmiştir. Dumanlı Dağı'nın kuzey yamacında yer alan mağara daha sonra yerleşim görmüştür. El yapımı mağaranın girişinde yuvarlak bir kemer vardır. Bu kemerin yapımında harç olarak toprak kullanılmıştır. Yerleşme, ana kayadaki mağara genişletilerek oluşturulmuştur. Ana kayanın sarp yamacından üstüne çıkılırken yerleşme doğu ve batıya doğru iki kısma ayrılmaktadır. Batıya doğru ayrılan kısımda oval bir alan oluşturulmuştur. Ancak kaya basamakları kireç taşından oluşturulduğundan basamaklar erimiştir. Kaya basamaklarının üst kısmında da mimari yapılar oluşturulmuştur. Mağaranın üst kısmında bir düz alan oluşturularak yerleşme alanı olarak kullanılmıştır. Doğuya doğru daha yüksek ve sarp bir yerleşme oluşturulmuştur. Bu yerleşme Fırat Nehri'ne (Karasu) açılan bir mağara yerleşmesidir. Alt kısmında ne amaçla kullanıldığı bilinmemekle beraber çok sayıda oyuk ve niş oluşturulmuştur. Doğu kısmında batıya bakan bir yerleşme yeri daha oluşturulmuştur. Asıl yerleşim alanının burası olduğu düşünülmektedir. Mağaranın yukarısına doğru çıkarken batısına doğru gelen 4 m boyunda 50 cm derinlikte yer yer 20 cm'e kadar düşen 1 m yükseklikte bir niş oluşturulmuştur. Yukarı doğru çıkarken yer yer küçük nişler de mevcuttur. Bu alana sal taşlarından ve dere taşlarından oluşturulmuş yuvarlak kemerli bir girişten girilmektedir. Girişin hemen batısında büyük bir niş daha oluşturulmuştur. 2.60 m eninde, 3 m yüksekliğinde olan nişin kuzey ucunda 1.40 m derinlik varken güney tarafından bu derinlik gittikçe azalmakta, güneyde ise sıfırlanmaktadır [Topaloğlu et al. 2011:5-6].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye