©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Köprübaşı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Köprübaşı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
1050 m
Derinlik:
+17;-5 m
Uzunluk:
249 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Gümüşhane
İl?e:
Merkez
Köy:
Mescitli

     


Gümüşhane'nin Mecitli Köyü'nde yer almaktadır. Bu köyün 600 m kuzeyinde Harşit Çayı üzerindeki karayolu köprüsünün yan tarafındadır. Bol kırık ve çatlaklı Malm-Alt Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir. Kırıklı yapı; mağaranın çatallanmasına neden olmuştur. Harşit Çayı tabanına çok yakın olan mağarada damlataş birikimi yoktur. Her mevsim kurudur. 1991 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir. Mağaranın girişindeki geniş salonda yarasalar yaşamaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye