©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kırkin

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Kırkin
Türü:
Mağara
Rakım:
805 m
Derinlik:
+13 m
Uzunluk:
80 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Çorum
İl?e:
Ortaköy
Köy:
Aşdağul

     


Mağara, Aşdağul Beldesi'nin yaklaşık 5 km kuzeyinde, İninbaşı Tepesi'nin güneybatı yamacında yer almaktadır. Kırkin Mağarası, Üst Jura Ğ Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir. Bu yapı ise Eosen yaşlı çakıl ve kumtaşları, kısmen de Kretase yaşlı ofiyolitik melanj ile çevrelenmiştir. Çekerek ırmağı tarafından derin bir şekilde yarılarak parçalanan bu bölgede kanyon görünümlü vadiler mevcuttur. 2004 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır. Mağarada büyük bir yarasa popülasyonu mevcuttur [Nazik-Törk 2004].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye