©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kılıçtepe Düdeni

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Kılıçtepe Düdeni
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
330 m
Derinlik:
-49 m
Uzunluk:
89 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Kozlu
Köy:

     


Yeri: Düden; Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde Kılıçtepe ve Örentepe arasında 330 m kotunda yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Girişten itibaren 2; 6; ve 14 m'lik dikey inişlerin olduğu düdenin toplam uzunluğu 89 m'dir. Mağara; çöküntü ile sona erdiğinden daha derine inme fırsatı yoktur. Düdenin yer aldığı alanda Devoniyen yaşlı karstik dolomitik kireçtaşları ile Kretase yaşlı filiş dokanak halinde bulunmaktadır. Yağışlı dönemlerde; filiş üzerinde yüzeysel akışa geçen yağış suları; düdenin giriş ağzına yakın bir noktadan (10 m) yeraltı akışına geçmektedir. Ancak düdenin içinde bu suyun herhangi bir aktivitesine rastlanmamıştır.
Araştırma Tarihçesi: MAD tarafından 1995 yılında araştırlıp; BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye