©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Karain

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Karain
Türü:
Mağara
Rakım:
1008 m
Derinlik:
-0.5 m
Uzunluk:
41 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Pamukova
Köy:
Eskiyayla

     


Yeri: Samanlı Dağları'nın Geyve-Pamukova havzasına bakan yamacında yer alan Karain Mağarası; Pamukova'nın kuş uçuşu 6 km kuzeyinde; Pamukova içinden geçerek Sakarya Nehri'ne karışan Karan Deresi'nin başladığı Yörük Tepe'nin doğu yamacında gelişmiştir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın yakın çevresi plato karakterli yüksek düzlüklerden meydana gelmiştir. Doğu-batı yönünde gelişen mağaranın genişliği 2-5; tavan yüksekliği ise 0.5-3.5 metreler arasında değişmektedir. Tabanında kalın bir erime ve kültür toprağı bulunur. Karain; gelişimini tamamlamış; kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Mağara içinde damlataş birikimi yok denecek kadar azdır.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye