©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnağzı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
İnağzı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
26 m
Derinlik:
+1 m
Uzunluk:
793 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Merkez
Köy:

     


Yeri: Zonguldak İli'nde; şehir içinde bir mağaradır. Kilimli yolunun 15. km'sinde deniz kıyısında bulunur. Mağaranın girişi; tren yolunun hemen üzerindedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Zonguldak Yöresi'nde karstlaşma veya mağara gelişimine uygun litostratigrafik özelliklere sahip olan Apsiyen yaşlı Kapuz Formasyonu'nda gelişen mağara; Pliyosen rölyef sisteminin önemli bir şeklidir. Toplam uzunluğu 793 m olan mağaraya denize bakan fosil ağızla girilmektedir. 50 m'den itibaren bir insanın ancak sığabileceği bir delikten sonra yer yer yeraltı deresi ile devam eder. 400 m'de sifon vardır ve suların çekildiği dönemde yürünerek geçilebilmektedir. Buradan sonra 393 m daha ilerleyip sifonla son bulmaktadır.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılımıştır. MAD tarafından 1981 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Bulgular: Girişe yakın kısımlarda mağara örümceği; mağara sineği ve binayaklılar vardır. Fosil katta ise az sayıda yarasaya rastlanmıştır. Raporlarda; tarihöncesi çağlarda kullanım gördüğü belirtilmektedir.


Liste'ye