©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Harmancık

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Harmancık
Türü:
Mağara
Rakım:
91 m
Derinlik:
-7 m
Uzunluk:
194 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Karasu
Köy:
Darıçayırı

     


Yeri: Adapazarı'nın 28 km kuzeyinde bulunan Karasu İlçesi'nin güneyinde; Sakarya Nehri'ne drene olan Dereiçi Deresi'nin kolu olan Harmancık Deresi'nin güneydoğu yamacında yer alır. Mağara; Sakarya Nehri'ne doğudan karışan derelerce yarılarak parçalanan plato karakterli bir yüzey üzerindedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Yaşlı kristalize kireçtaşı ile dolomitik kireçtaşlarından meydana gelen Yılanlı Formasyonu ile bunun üzerine gelen yaşlı kumtaşı; çakıltaşı ve çamurtaşı seviyelerinden oluşan Çakraz Formasyonu'nu örten Akveren Formasyonu veya Devretkaya Kireçtaşları içinde gelişmiştir. Çevrenin jeolojik özellikleri Kızılcık Mağarası ile benzerlikler gösterir. Mağaranın hemen kuzeyinde geniş bir polye (Cehennemçukur) yer alır. Düden konumlu fosil-yarı aktif mağaranın genişliği ortalama 1-3 m; tavan yüksekliği ise 0.5-6 metredir. Tabanında mil; kum; çakıl ve moloz yığınları ile son bölümünde kil ve çamur sıvanımları bulunan mağara; çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahiptir. Buna karşılık sarkıtlar ve yer yer gelişen duvar damlataşları dışında; damlataş çökelleri açısından fakirdir. Başlangıçta GB; daha sonra KB-batı ve GD yönünde uzanan mağaranın gelişiminde kireçtaşlarının doğrultusu (KD-GB) ve dalımı (KB) son derece etkili olmuştur. Aralarında keskin dirsekler olan ve kıvrımlar çizerek uzanan Harmancık Mağarası'nda bulunan sarkıtların gelişiminde de çatlak sistemi belirleyicidir.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağarada; girişe yakın kesimlerinde görülen az sayıda yarasa dışında belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.


Liste'ye