©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Harbiye

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Harbiye
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
80 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İl?e:
Merkez
Köy:

     


Antakya'nın 8 km güneyinde yer almaktadır. Temel olarak doğal bir mağara olmasına rağmen kazılarak genişletilmiştir. İçerisinde birçok yarasa barınmaktadır. Girişin solunda alçak dar bir pasaj 20 m gitmekte ve sola dönüşünü tamamlamadan önce de geçilemez hale gelmektedir [Oldham 1974:86]. Mağarada yarasa kolonilerine (Rousettus aegyptiacus; rhinolophus ferrumequinum; rhinolophus blasii; myotis myotis; myotis blythii; miniopterus schreibersii) rastlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye