©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gölcükkuyusu Düdeni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Gölcükkuyusu Düdeni
Türü:
Mağara
Rakım:
1221 m
Derinlik:
-13 m
Uzunluk:
20 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Taraklı
Köy:
Alballar

     


Yeri: Adapazarı'nın 70 km güneyinde bulunan Taraklı İlçesi'nin 20 km kuzeyinde yüksek dağlık alandaki Kılavuzlar Yaylası yakınında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Dikey olarak gelişmiş; düden konumlu; fosil bir mağaradır. Doğu-batı yönlü bir uvalanın kenarında KB-GD yönlü bir fay üzerinde yer alır. Bu uvala sıralar halinde dolinlere ayrılmıştır. Uvalanın eski tabanının kenarında kuyu şeklinde ve düden konumunda bulunan mağaranın -11 m lik dik bir inişi vardır. 11x10 metrelik bir salona açılan bu iniş; baca şeklinde gelişmiştir. Bu salonun tabanı toprak; çakıl ve molozlarla kaplıdır. Damlataş birimi yok denecek kadar azdır. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğundan yüzey ve yeraltı suları ile ilişkisi kalmamıştır.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye