©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gökçeağaç

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Gökçeağaç
Türü:
Mağara
Rakım:
760 m
Derinlik:
-6 m
Uzunluk:
190 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Yığılca
Köy:
Gökçeağaç

     


Yeri: Düzce'nin 30 km kuzeydoğusunda bulunan Yığılca İlçesi'nin 3 km güneybatısındaki Gökçeağaç Köyü'nün hemen içinde yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Gökçeağaç Mağarası; Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan belirgin bir bindirme fayı üzerinde gelişen Melen Çayı tarafından 350-400 m yarılan bir platonun üzerinde; kapalı bir uvalanın tabanında gelişmiştir. Mağara; bu uvalanın sularını yeraltına drene eden düden konumundadır. Deniz yüzeyinden 760 m yukarıda bulunan mağara doğu-batı yönünde gelişmiştir. Yatay olarak uzanan ve genişliği 2-8 metreler arasında değişen Gökçeağaç Mağarası'nın tavanı 0.5-5 m dir. Yoğun sarkıt ve dikitler nedeniyle mağaranın yüksekliği iyice azalmıştır. Bu nedenle içeride yürümek son derece zordur. Kireçtaşlarının hemen altında bulunan erimesiz kayalar nedeniyle bölgede görülen jeomorfolojik derinleşmeye ayak uyduramayarak askıda kalan mağaranın tabanı kil; kum; çakıl ve bloklarla yoğun şekilde kaplıdır. Mağara dışından getirilen bu çökellerin arasında sığ gölcükler oluşmuştur. Mağaranın içi; görünümleri son derece güzel damlataşlarla (sarkıt; dikit; sütun; duvar ve perde damlataşları) yoğun şekilde kaplıdır. Mağara tavanının basık olması ve mağaradaki yeraltı suyunun düzeyinin alçalıp yükselmesi nedeniyle; sarkıtların boyları kısa; kalınlıkları fazladır. Gelişimini sürdüren ve yarı aktif bir düden mağaradır. Stratigrafik konum nedeniyle düşey yönde gelişemeyen mağara; yatay olarak batıya doğru uzanmaktadır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Girişte mağara sivrisinekleri ve mağaranın değişik bölümlerinde az sayıda yarasa yaşamaktadır.


Liste'ye