©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Esenli Düdeni

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Esenli Düdeni
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
265 m
Derinlik:
-42 m
Uzunluk:
54 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Merkez
Köy:
Esenli

     


Yeri: Zonguldak-Kilimli-Gelik-Ayiçi-Esenli yolu ile gidilir. Esenli Köyü'nden; açık kömür işletmesine giden yol; mağaranın hemen yakınından geçer Kızılelma Mağarası'nın 1 km doğusunda yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Dikey olarak gelişmiş tek bir kuyudan meydana gelen Esenli Düdeni; Apsiyen yaşlı Kapuz Formasyonu'nun son derece karstik kireçtaşları içinde gelişmiştir. Oluşumunda kuzey-güney ve kuzeydoğu-güneybatı yönlü iki fayın kesişmesi etkili olmuştur.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Mağaranın yan duvarlarında görülen siyah renkli yumuşakçalar haricinde hayvan topluluğuna rastlanmamıştır.


Liste'ye