©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Domuzdere

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Domuzdere
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
160 m
Derinlik:
-2 m
Uzunluk:
300 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Vize
Köy:
Balkaya

     


Yeri: Mağaraya; Balkaya Köyü'nden ulaşılmaktadır. Köyden Ayvapınar Deresi'nin üst yamacına kadar herhangi bir vasıta ile gitmek mümkündür. Buradan 10 dakikalık bir yürüyüş ile mağara ağzına ulaşılır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Domuzdere Mağarası çevresi; Istranca Masifi'ne ait Paleozoik milonitik gnayslar ile bunların örtüsü durumundaki Trias şistleri ve en üstte tüm birimleri örten Eosen yaşlı Kırıkkale Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Mağarada; duvar ve örtü damlataşları ile sarkıt; dikit ve sütunlardan meydana gelen zengin bir damlataş çökelimi görülür.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Girişe yakın kesimlerde görülen mağara sineği dışında; mağarada belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.


Liste'ye