©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Deriini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Deriini
Türü:
Mağara
Rakım:
1450 m
Derinlik:
-52 m
Uzunluk:
65 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Bolu
İl?e:
Mudurnu
Köy:
Dodurga

     


Yeri: Bolu'nun yaklaşık 70 km güneybatısında; Mudurnu'ya bağlı Dodurga Köyü'nün 2 km kuzeyinde; Akkaya Tepe'nin güney yamacında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Yaşlı kireçtaşlarından meydana gelen Akkaya Tepe'nin güney yamacında yer alan mağara; KB-GD yönlü belirgin bir fay üzerinde; dikey gelişmiştir. Giriş ağzı 1450 m'de bulunan ve birbirine bağlı -7; -24 ve -2 metrelik üç belirgin diklikten oluşan mağara son derece dardır. Taban ve yan duvarlarında yer yer damlataşlar gelişen Deriini; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Kireçtaşlarının altında bulunan erimesiz birimler nedeniyle daha fazla derinleşememiştir.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye