©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Deniz

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Deniz
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
2 m
Derinlik:
5 m
Uzunluk:
33 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Vize
Köy:
Kıyıköy

     


Yeri: Kıyıköy Köyü'nün sahil kesiminde yer almaktadır. Mağaraya; Kırklareli-Vize-Kıyıköy karayolu takip edilerek ulaşılır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Deniz yüzeyinden 2 m yukarıda olan Deniz Mağarası; kaynak konumlu yarı aktif bir mağaradır. Mağara; kıyıya ulaşan bir yeraltı deresi ve dalgaların aşındırması ile oluşmuştur. Genişliği 4-8 m; yüksekliği ise 0.5-6 m arasında değişen mağaranın enine profili; tabakaların uzanım ve kalınlığına bağlı olarak girintili çıkıntılıdır. Girişte iri blokların bulunduğu mağaranın içinde çakıl ve kum yığınları görülmektedir. Sonda bulunan dar çatlaktan giren yeraltı deresi; beraberinde önemli miktarda kum getirmektedir.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye