©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Dedetepe 1

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Dedetepe 1
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
890 m
Derinlik:
-47 m
Uzunluk:
106 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İl?e:
İznik
Köy:
Çandarlı

     


Yeri: Gürmüzlü ve Çandarlı köyleri arasında bulunan Dedeçal Tepe'nin batı yamacında yer almaktadır. Mağaraya; İznik-Elbeyli-Gürmüzlü-Çandarlı yoluyla gidilir. İznik'ten Dedeçal Tepe yanına kadar giden düzgün stabilize yol 18 km'dir. Yoldan mağaraya sık ormanlık bir patikadan 10 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Pliyosen'de gelişmeye başlamış kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Tavan yüksekliği 1-25 m olan mağaranın; tabanı iri blok ve molozla kaplıdır. Damlataş birikimi yok denecek kadar azdır.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Az sayıda yarasa ve yumuşakçaya rastlanmıştır.


Liste'ye