©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Dazdağı Düdeni

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Dazdağı Düdeni
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
195 m
Derinlik:
-33 m
Uzunluk:
216 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Merkez
Köy:
Sofular

     


Yeri: Mağaraya en kolay Zonguldak-Ankara yolundan gidilir. Sapça Tüneli'ni geçtikten sonra sola ayrılan yol (eski Ankara yolu) Sapça Köyü'ne varır. Buradan Sofular Köyü'ne giden yol; köyün içinden geçtikten sonra dere kıyısından giderek; mağara yakınına kadar ulaşır. Çayırköy Mağarası'nın 1.5 km doğusunda yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Dazdağı; Pliyosen sonrası oluşmuş bir düden mağaradır. Çayırköy Mağarası ile aynı yeraltı sisteminin iki uç noktasını oluştururlar. Düden; son bölümü dışında bütünüyle yüzeye açıktır. Tabanında iri blok ve çakılların yanınsıra; özellikle ortadaki büyük çöküntü salonunun sağ tarafında kalın kum; kil ve mil deposu yer almaktadır. Kurak dönemlerde Sofular Deresi; mağaranın 30-40 m gerisinde küçük bir çatlağa girerek yeraltından mağaraya ulaşmaktadır. Bu dere; blok ve çakılların arasından geçerek; mağaranın sonunda bulunan bir sifonda kaybolmaktadır. Doğu-batı yönlü bir faya bağlı olarak gelişen sifonun önünde derinliği 4 m'yi bulan bir göl yer almaktadır.
Araştırma Tarihçesi: 1988 yılında Kaufmann ve Laumanns tarafından yapılan araştırmada; BCRA 3b standartında mağaranın haritası çizilip; uzunluğu 216 m olarak ölçülmüştür. MTA tarafından yapılan araştırmada ise; mağaranın uzunluğu 210 m olarak belirlenmiştir.
Bulgular:


Liste'ye