©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çayırköy

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çayırköy
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
152 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
1282 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Çaycuma
Köy:
Çayırköy

     


Yeri: Zonguldak-Ankara karayolunun Sapça Tüneli'ni geçtikten sonra sola ayrılan (eski Ankara yolu) yol; Sapça ve Güdüllü Köyleri'nden geçerek Çayırlıköy'e ulaşır. Bu köye varmadan önce mağara önündeki değirmenlere giden küçük bir patika ile mağaraya ulaşılır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Çayırlıköy Mağarası; Viziyen yaşlı Yılanlı Formasyonu içinde meydana gelmiştir. İnceleme alanının en eski karstik kayasını oluşturan bu formasyon; kireçtaşı; dolomitik kireçtaşı ve dolomitlerden meydana gelmiştir. Sofular ve Eğridere suları Çayırköy mağara giriş ağzından batıp; 1004 m yerin altından ilerleyerek Çayırköy'den boşalmaktadır. Giriş 30 m'ye yakın dik bir düşüşle başlayıp; 500 m sonra sifonla sonlanmaktadır. Göller ile yatay olarak ilerleyen mağaranın bitiminde derin bir göl bulunmaktadır.
Araştırma Tarihçesi: İlk inceleme 1951 yılında İsveçli biospeleolog K. Lindberg tarafından mağarada yaşayan canlıları inceleme amaçlı yapılmıştır. İkinci detaylı inceleme ise 1970 yılında Barcelona'dan gelen J. Ullastre başkanlığındaki üç İspanyol speleolog tarafından yapılmış ve İspanya'da yayınlanmıştır. Mağaranın; İspanyol Clup Muntanyenc Barcelona tarafından haritası çizilmiştir. K. Laumanns tarafından yapılan araştırmada ise BCRA 3b standartlarında haritası çizilip; mağaranın uzunluğu 1282 m olarak belirtilmiştir [Kaufmann 1993:28-29]. Ayrıca MTA tarafından da araştırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Bulgular: 1993 yılında yapılan araştırmada yarasaya (Rhinolophus ferrumequinum; Miniopterus schreibersii) rastlanmıştır [Benda-Horacek 1998:260; 299].


Liste'ye