©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çayırköy


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Çayırköy

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
152 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Çaycuma
Köy:
Çayırköy


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
8/11/1988
Tescil No:
493
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Ankara KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Zonguldak-Ankara karayolunun Sapça Tüneli'ni geçtikten sonra sola ayrılan (eski Ankara yolu) yol; Sapça ve Güdüllü Köyleri'nden geçerek Çayırlıköy'e ulaşır. Bu köye varmadan önce mağara önündeki değirmenlere giden küçük bir patika ile mağaraya ulaşılır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çayırlıköy Mağarası; Viziyen yaşlı Yılanlı Formasyonu içinde meydana gelmiştir. İnceleme alanının en eski karstik kayasını oluşturan bu formasyon; kireçtaşı; dolomitik kireçtaşı ve dolomitlerden meydana gelmiştir. Sofular ve Eğridere suları Çayırköy mağara giriş ağzından batıp; 1004 m yerin altından ilerleyerek Çayırköy'den boşalmaktadır. Giriş 30 m'ye yakın dik bir düşüşle başlayıp; 500 m sonra sifonla sonlanmaktadır. Göller ile yatay olarak ilerleyen mağaranın bitiminde derin bir göl bulunmaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye