©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çatalyol

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çatalyol
Türü:
Mağara
Rakım:
180 m
Derinlik:
-60 m
Uzunluk:
326 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Demirköy
Köy:
Avcılar

     


Çatalyol obruğu Bulgaristan sınırına yakın bir konumdadır. Ormanlık alanda bulunan küçük bir derenin suyunu toplayan obruk paleozoik granitlerin kuzey batı kenarındaki mezozoik mermer oluşum ve Istranca masifindeki başkalaşım kayalarından oluşmuştur. Su, mağaranın girişindeki geniş ve dikey mermer yarıktan sonra yaklaşık 60 m dikey düşüş yaparak mağara basamaklarını aşındırmaktadır. Su, mermer oluşumun zemine ulaşarak 2-5 m'lik yatay çatlak içinde kabaca 200 m güneye doğru akmaktadır. Toplam uzunluğu 326 m olan mağara bir sifonla sonlanmaktadır. Mağara zemininde herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanmamıştır. Obruktaki en önemli buluntular en alt galerilerde kış uykusunda olan (yaklaşık 1.200 adet) Schreiber yarasası ve Türkiye'de ilk defa kayıt altına alınan Porrhomma convexum ömürcek türüdür. Ayrıca tespit edilenler arasında beyaz burun sendromlu Myotis myotis/blythii yarasaları da vardır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye