©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çataltepe

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çataltepe
Türü:
Mağara
Rakım:
585 m
Derinlik:
-42 m
Uzunluk:
93 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Gürgentepe
Köy:
Eskiköy

     


Yeri: Akçabel ve Değirmendere Mağaraları ile birlikte; yaklaşık olarak Ordu'nun 40 km güneybatısı; Gürgentepe İlçesi'nin de 10 km kuzeydoğusundaki Eskiköy'ün hemen yakınındadır. Mağaralar; Ilıca Dere (Yavaş Dere) ve kollarınca derin bir şekilde yarılarak parçalanan bir bölgededirler. Çataltepe Mağarası; Akçabel ve Değirmendere Mağaraları'nın 2 km kuzeyinde; Karahalil Mahallesi doğusundaki derin bir yatak içinde akan Yavaş Dere'nin doğu yamacında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Aynı bölgede bulunan Akçabel; Değirmendere ve Çataltepe Mağaraları geçirimsiz kayalar arasında uzanan kireçtaşları içinde gelişmiştir. Çatalkaya Tepesi'nin (784 m) kuzeye bakan dik yamacının hemen hemen orta kesiminde yer alan mağara; deniz yüzeyinden 585 m; dere tabanından da 240 m yukarıda gelişmiştir. KD-GB yönlü belirgin bir çatlak üzerinde dikey olarak gelişen mağara; iki bölümden oluşmuştur. Üst üste bulunan bu bölümlerden; başlangıçta KD-GB gelişen ve ilk inişi -35 m olan birinci bölüm KB-GD yönünde yatay olarak devam eder. İçerisi yoğun şekilde damlataşlarla (sarkıt; dikit; duvar ve örtü damlataşları) kaplı olan bu galeri; girişe göre -32 metrede yer alır. Buna karşılık; -42 m dik inişi olan KB bölüm ise daire şekilli bir salona açılır. Bu salonun tabanı toprak; kum; çakıl ve bloklarla kaplıdır. Gelişimini tamamlamış; fosil bir mağaradır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye