©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çamlı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çamlı
Türü:
Mağara
Rakım:
660 m
Derinlik:
+13 m
Uzunluk:
270 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Yığılca
Köy:
Çamlı

     


Yeri: Düzce'nin kuzeydoğusunda; Düzce-Yığılca yolunun kuzeyinde; Melen Çayı'na drene olan Elmalı Deresi'nin başlangıcında yer almaktadır. Çamlı Köyü'ne Düzce-Yığılca yolundan yaklaşık 20 km sonra sola ayrılan bozuk asfalt yoldan ulaşılır. Mağaranın yakınına kadar yol devam eder.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Çamlı Mağarası; Melen Çayı ve kuzey kolları tarafından derince yayılan plato karakterli hafif dalgalı bir bölgede gelişmiştir. Yatay uzanımlı; kaynak konumlu aktif bir mağara olan Çamlı; menderesler çizerek kuzeydoğu-güneybatı yönünde gelişmiştir. Mağaranın gelişiminde kireçtaşı tabakalarının doğrultusu ve çatlak sistemi etkili olmuştur. Genişliği 2-5; tavan yüksekliği 1-15 metreler arasında değişen mağaranın içinde yaz-kış sürekli akan bir yeraltı deresi mevcuttur. Mağara içinde derinliği bir metreyi bulan göller oluşturan çoğu yerde damlataş havuzlarında küçük şelaleler yaparak akan bu sular; mağaranın kuzeydoğu ve kuzeyinde bulunan dolinlerden gelmektedir. Çok dönemli gelişim özelliği gösteren şekil ve yapılara (anahtar deliği profil; yerli kaya ve çakıl taraçaları; farklı dönemde oluşmuş travertenler) sahip olan Çamlı Mağarası'nın içi; gelişimleri devam eden damlataşlarla (sarkıt; dikit; sütun; duvar ve örtü damlataşları; makarna; ekzantrikler ve damlataş havuzları) kaplıdır. (Nazik et al. 2005: 111-116) Köyün içme suyunun karşılandığı mağarada girişten hemen sonra su yüksekliği 40-50 cm dir (Ruhi 1995: 52-53).
Araştırma Tarihçesi: Önce Ağustos 1994 tarihinde MAD tarafından araştırılan mağaranın BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir. Mağara ayrıca; MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye