©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cumayanı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Cumayanı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
22 m
Derinlik:
+16 m
Uzunluk:
1100 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İl?e:
Çatalağzı
Köy:
Cumayanı

     


Yeri: Zonguldak İli; Kilimli İlçesi'nde; Çatalağzı-Cumayanı-Körpeoğlu köy yolu üzerindedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Cumayanı Mağarası; ikinci zaman Kretase kalkerleri içinde bulunmaktadır. Aktif-yarı aktif zonda yatay olarak gelişmiş kaynak mağaradır. Kızılelma-Cumayanı yeraltı su sisteminin boşalım ağzını oluşturur. Dışarı birçok ağızla açılmaktadır. Suyun çıktığı ağızdan 100 m'lik sulu bir galeriye ya da yukarıdaki fosil kuru ağızdan 75 m yürüyerek salona girilmektedir. Salon yeraltı deresi üzerinde bir köprü fonksiyonu görür ve bir traverten ile başlar. Yüksekliği 60 m; uzunluğu 70 m olan salonun tabanı kalın bir kum tabakasıyla kaplıdır ve sifonla sonlanır.
Araştırma Tarih?esi: Cumayanı Mağarası'nın ilk speleolojik incelenmesi 1975 yılında T. Aygen tarafından yapılmıştır. 1976 yılında İngiliz C. Bauer; H. Lomas ve A. Çatı; D. Çetin ikinci defa inceleme yapmışlardır. 1977 Temmuz ayında ise üçüncü kez Türk ve Fransız mağaracılar tarafından araştırılan mağaranın giriş ve çıkış kısımlarının haritası çizilmiştir. 1978 yılında İngiliz Trent Polytechnic speleolojik gezisi sırasında araştırlıp BCRA 3b standartlarında haritası çizilmiştir. Daha sonra MTA tarafından araştırılan mağaranın uzunluğu 1100 m olarak belirlenmiş ve haritası çizilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Bulgular: Mağarada bulunan bütün canlılar genel olarak fosil katta barınmaktadırlar. Bu katın girişe yakın kısımlarında mağara örümceği ve sinekleri ile siyah renkli yumuşakçalar görülür. 2011 yılı Haziran ayında mağarada gerçekleştirilen arazi çalışması sonucunda 7 farklı yarasa türünden toplam 96 birey gözlemlenmiştir. Yarasalar fosil kısmın girişine yakın kısmında bulunmaktadır.


Liste'ye