©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Camılıköy Subatanı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Camılıköy Subatanı
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1800 m
Derinlik:
-379 m
Uzunluk:
680 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Adana
İlçe:
Pozantı
Köy:
Dağdibi

     


Yeri: Mağara; Aladağlar Mazmılı platosunda yer almaktadır. Bu alan masif ve çatlaklı dolomitik kayaçlarla çevrelenmiştir. Havzanın güneydoğu ucunda yer alır ve alanın tek drenajıdır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara; önce yatay ilerliyor hissi verip; 25 m sonra çoğunlukla 5-10 m bazen de 25 m'lere varan inişlerle devam etmektedir. Tavan yüksekliği ortalama 25-30 m'ye ulaşmaktadır. Mazmılı Yaylası; Karanfil Dağı; Yelatan Yaylası; Sarımsak Dağı ve Dağdibi Köyü arasında kalan bölgenin genel adıdır. Ortalama yükseltisi 1750 m olan alanda Liyas yaşlı dolomitler; ofiyolitli örtü birimleri arasında tektonik bir pencere halinde yüzeylenmiştir. Camılıköy (diğer adıyla Çamlıkköy) Subatanı; bu iki birimin kontak zonlarında; geçirimsiz birimler üzerine yüzey akışına geçen suyun dolomitleri aşındırması sonucunda oluşmuştur.
Araştırma Tarihçesi: MAD tarafından 1991 yılında araştırılmıştır.
Bulgular:


Liste'ye