©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bostanlıktarla Düdeni

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Bostanlıktarla Düdeni
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
185 m
Derinlik:
-12 m
Uzunluk:
98 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Vize
Köy:
Kışlacık

     


Yeri: Mağaraya; Vize-Kıyıköy arasındaki asfalt yoldan ayrılan 4 km'lik düzgün yoldan ulaşılır. Vize-Kıyıköy yolunun 25. km'sinde ayrılan bu yol; Kışlacık Köyü'ne kadar çok düzgündür. Mağara; köyün kuzey kenarında; büyük bir tarlanın ortasında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Istıranca masifinin güney kenarındaki orta ve yukarı eosen dönem karbonat kayası ile mezozoik başkalaşım kayalarının birleşme hattı içinde oluşmuş küçük mağaralardan biridir. Mağara güneydoğu yönünde yaklaşık 98 m uzanır ve duvarları 2 m'den geniş değildir. Mağaranın içinde sarkıt, dikit ve akmataş perdeler mevcuttur ve içinden küçük bir dere akmaktadır. Istranca Masifi'nin gnaysları ile örtü kayaları konumundaki Trias yaşlı şistler ve Eosen kumlu - killi kireçtaşları kontağında gelişmiştir. Tabanında blok; moloz ve kum yığınları olan mağarada zengin bir damlataş çökelimi vardır. Sarkıt; dikit; sütun ve örtü damlataşları ve damlataş köprülerinden oluşan bu şekiller; orta kesimlerden itibaren görülür.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Bostanlıktarla'da çömlek parçaları tespit edilmiştir. Mağara girişinde sinek, mağara kelebeği ve sınırlı sayıda yarasa bulunmaktadır. Mağarada kış uykusunda olan tek bir Rhinolophus ferrumequinum, yeni bir örümcek türü olan Centromerus bumadi sp. n. tespit edilmiştir. Ayrıca mağarada araştırılmamış Opiliones, Ixodida, Acaridae, Diplopoda, Isopoda, Collembola ve Gastropoda örnekleri bulunmaktadır.


Liste'ye