©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bezirgan

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Bezirgan
Türü:
Mağara
Rakım:
80 m
Derinlik:
25 m
Uzunluk:
75 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Demirköy
Köy:
Sivriler

     


Demirköy İlçesinde, Sivriler Köyü'nün kuzeyinde, vadi deresinde bulunan fosil bir mağaradır. Mağara, Istıranca masifinde mezozoik başkalaşma ve sokulum kayaçları içindeki kalker tabakada oluşmuştur. Girişten itibaren ilk 10 m çöküntü kayaları ve diğer kısımlar çamurla kaplıdır. Mağara içinde akmataş oluşum yoktur. Uzunluğu 75 m ve derinliği 25 m olan mağara zemininde arkeolojik kalıntıya rastlanmamıştır. Kış döneminde Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros ve Rhinolophus ferrumequinum türlerinde 35 yarasadan oluşan küçük bir koloni yaşamaktadır. Yine girişteki çatlaklarda yaklaşık 20 adet Miniopterus schreibersii tespit edilmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye