©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ballıkoğlu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Ballıkoğlu
Türü:
Mağara
Rakım:
390 m
Derinlik:
-3 m
Uzunluk:
3 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Ünye
Köy:
Uğurlu

     


Yeri: Ballıkoğlu Çukuru; Ordu'da Ünye'nin yaklaşık 20 km güneydoğusundaki Çınarcık 1 Mağarası'nın 2.5 km güneyindedir. Cura Çayı'nın bir kolu olan Kavraz Dere ile Ceviz Deresi'nin Cami Dere kolları arasındaki büyük bir karstik çukurluğun tabanındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Ballıoğlu Çukuru; düden konumlu yarı aktif bir mağaradır. Genişliği 400 metreyi; derinliği de 60 metreyi bulan ve çok dönemli gelişim özelliği gösteren polyenin tabanı erime artığı toprakla kaplıdır. Buraya gelen yüzey suları; derinliği -3 m olan düden mağara vasıtasıyla yeraltına drene olurlar.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye