©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bakırtepe

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Bakırtepe
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
595 m
Derinlik:
5 m
Uzunluk:
149 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Samsun
İl?e:
Havza
Köy:
Karameşe

     


Mağara, Karameşe Köyü'nün yakınındaki Köy Deresi'nin hemen kenarında, Balıkdüzü Sırtı'nın güney yamacında yer almaktadır. Mağaranın civarında bulunan Miyosen yaşlı volkanitler mağaranın yer aldığı Üst Jura kireçtaşlarını çevrelemektedirler. Bu kireçtaşları son derece kırıklı ve erimeye uygun litolojik yapıdadır. Oldukça ince bir kireçtaşı formasyonunda oluşmuş Bakırtepe Mağarası basık ve dar bir yapıya sahiptir. 1998 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır. Mağarada herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik et al. 1998].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye