©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ayiçi 2 Düdeni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Ayiçi 2 Düdeni
Türü:
Mağara
Rakım:
440 m
Derinlik:
-76 m
Uzunluk:
484 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İl?e:
Merkez
Köy:
Ayiçi

     


Yeri: Zonguldak-Kilimli-Gelik-Ayiçi yolundan Gelik Havalandırma'ya ayrılan yol ile mağaranın yakınına kadar varılır. Gelik Havalandırma'dan 15-20 dakikalık bir yürüyüşle mağaraya ulaşmak mümkündür. Mağara; Ayiçi Tepesi'nin güney kenarında yer alır. Kızılelma Mağarası; düdenin 1 km doğusundadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara yarı yatay-yarı dikey olarak gelişmiş düden konumundadır. Birbirine bağlı yan kol veya girintiler değişik yönlere doğru gelişim göstermektedir. Genellikle kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bu kolların oluşumunda tabaka dalım ve doğrultusuyla bunları kesen çatlaklar belirleyici olmaktadır. Buna karşılık; son noktası olan -76 m'de bulunan ana kolun uzanımında kuzeydoğu-güneybatı yönlü küçük bir fayın büyük etkisi vardır. Mağara; damlataş birikimi yönünden oldukça fakir bulunmaktadır.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye