©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ayıini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Ayıini
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
440 m
Derinlik:
-3 m
Uzunluk:
181 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İl?e:
Mustafakemalpaşa
Köy:
Kazanpınar

     


Yeri: Kazanpınar Köyü'nün 500 m batısında bulunan Açma Tepesi'nin doğu yamacında yer alır. Mustafakemalapaşa-Söğütalan-Bursa karayolunun Kazanpınar ayrımından mağara önüne kadar gidilmektedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Jura Alt Kretase yaşlı kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Kireçtaşları kalınlığı az olduğundan bölgede sığ bir yüzey karstı görülür. Hidrolojik olarak askıda kalmış fosil bir mağaradır. Tavan yüksekliği 1-8 m arasında değişmektedir. Sarkıt; sütun; dikit ve duvar damlataşları vardır ve gelişimleri hemen hemen durmuştur. Tabanında moloz ve iri bloklara rastlanmaktadır. Gelişmini tamamlamış fosil bir mağaradır ve bütün mevsimler kurudur.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağara girişinin açıldığı büyük salonda koloniler halinde yarasalar yaşar. Ayrıca mağaranın değişik bölümlerinde binayaklılara da rastlanır.


Liste'ye