©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ayı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Ayı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-36 m
Uzunluk:
180 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Kastamonu
İl?e:
Pınarbaşı
Köy:
Azdavay

     


Mağara Mızrak ve Sıçan mağaralarının bulunduğu kalker platonun kenarına paralel olarak oluşmuştur. Mağaranın 3 tane girişi vardır; ilk inişi birkaç seviyeden oluşur ve kalker platonun kenarına paralel olarak devam eder. Giriş ağzında büyük kaya blokları bulunur. Bu blokların etrafında 2 tane kol bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi altından sürünerek ilerlenince kaya blokları ile tıkanan diğer bir girişe bağlanır. Yine ilk girişteki kaya bloklarının arasında bulunan bir daraldan ilerlenince çamurla kaplı bir galeriye ulaşılır. Buraya gelirken ayrıca çok güzel oluşumlara da rastlanır. 1992 yılında İngiliz ekip FACC; MTA'dan Nuri Güldalı rehberliğinde Kastomonu-Cide; Pınarbaşı Jura Kretase kireçtaşlarından oluşan bölgeyi incelemişlerdir. Raporda yer alan mağara uzunluk ve derinlik ölçüleri sadece araştırılan kısım içindir; araştırmacılar mağaranın devam ettiğini bildirilmektedir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye