©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

At Vadi 2

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
At Vadi 2
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-26 m
Uzunluk:
69 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:

     


Manisa İli'nde; Spil Dağ'ında Atlar Vadisi'nde yer almaktadır. ABD'li mağaracılar tarafından araştırılmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Yaklaşık 60cm yüksekliğindeki dik inişten önce yaklaşık 1 m yüksekliğindeki giriş bölümü, mağara ekibini el ve dizler üzerinde sürünmeye zorlar. Mağaraya girildiğinde kesişim alanı ile kaşılaşılır. Birleşik pasaj sağa doğru kısa bir mesafe ilerlese de mağaranın ana bölmesi sağ kısımda yer almaktadır. Pasajda ilerleyemek ve küçük odaya ulaşamak için biri 1,2 m ve diğeri 1,5 m yüksekliğindeki iki dik iniş geçilmelidir. Odanın solunda tavan kesişimini takip eden birkaç sarkıt bulunmaktadır. Kesişimin devamı 6m'den kısadır ve ipli inişle katedilir, burada gevşek kayalık inişlerin üzerinden 10 m'lik bir iniş daha bulunmaktadır. Tüm alanda düşmüş gevşek kaya parçaları dağınık halde yeralır. Burada da en büyüğü 1,2 m olan birkaç sarkıt mevcuttur. Önce 4,5 m, sonra 2,5 m'lik iki inişten sonra mağaranın en alçak kesimlerine erişilir.
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular: Mağaranın iki odasında çömlek parçaları bulunmuştur. At Pazarı 1 Mağarası'nda olduğu gibi bunların da geç Yunan ve Roma Dönemine ait oldukları tahmin edilmektedir.


Liste'ye