©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Arapini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Arapini
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-68 m
Uzunluk:
173 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:
Kayadibi

     


Mağara; Spil Dağı'nın doğu kesiminde yer alan Kayadibi Köyü'nün batısındaki dik kayalıkların yamacında gelişmiştir. Mağaranın bulunduğu Spil Dağı; kristalize kireçtaşından oluşmuştur. Bölgede yer yer Miyosen (Neojen) aşınım izleri gözlenmektedir. Mağaranın hemen önündeki faylanma yaklaşık olarak 1 km kadardır. İlk 50 m'lik ip inişinden sonra yataylaşan mağaranın son kısmına 96 m boyunca sürünerek ulaşmak mümkündür. 1997-98 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından araştırılmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye