©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Afarın Düdeni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Afarın Düdeni
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1190 m
Derinlik:
-49 m
Uzunluk:
64 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İl?e:
Sarıcakaya
Köy:
Yenipazar

     


Yeri: Eskişehir'in yaklaşık 50 km kuzeyinde bulunan Sarıcakaya İlçesi'nin 10 km kuzeyindeki Sarıcakaya Yaylası'nda yer alır. Sakarya Nehri tarafından kesilerek derince yarılan plato karakterinde geniş bir düzlük üzerinde gelişen mağaraya; Sarıcakaya-Yenipazar karayoluyla gidilmektedir. Stabilize olan bu yol 5-6 km sonra yaylaya ulaşmakta ve mağaranın hemen yanından Yenipazar Köyü'ne gitmektedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Üst Jura Kretase yaşlı kireçtaşlarının oluşturduğu yüksek bir plato üzerindeki çöküntü dolinin tabanında; kuzeybatı-güneydoğu yönlü fay üzerinde gelişmiştir. Kuyu şeklinde bir girişi vardır. Tabanı moloz ve bloklarla kaplı olan mağarada herhangi bir oluşuma rastlanmamaktadır. Vadoz zonda bulunan mağara; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Yağışlı dönemlerde yüzeyden gelen sular dışında; tamamen kurudur.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye